Even geduld

Bikerszone icon Bikerszone logo Bikerszone header Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Dames Schoenen Helmen Multimedia Onderdelen Heren Kleding Kids Toebehoren Gerbing Verwarmde kleding Bagage Transport Onderdelen Airbag Onderhoud

Disclaimer

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 

 

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

1. U bent als consument woonachtig in België en heeft als klant van Bikerszone bvba producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in België;

2. U bent 18 jaar of ouder;

3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij onze bankinstelling op grond van deze toetsing wordt bepaald of Bikerszone bvba uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij onze bankinstelling., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

5. U bent verplicht Bikerszone bvba op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Motokledingcenter per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van Bikerszone bvba.

6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

 

Wijze van betalen:

1. Bikerszone bvba heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan softtouch/europabank Online Payment). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Bikerszone bvba ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

2. U erkent dat Bikerszone bvba diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u naam. Europabank in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Bikerszone bvba, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens Bikerszone bvba wordt erkend.

3. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Bikerzone/softtouch ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

4. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met een betaalkoppeling van Bikerszone bvba.

 

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Bikerszone/europabank Online Payment Services ontvangen te zijn.

2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Bikerszone bvba het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot vijftien euro (€ 15). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.

4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.

5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Bikerszone bvba onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan de juridische instanties.

6. Indien een vordering wordt overgedragen aan de juridische instanties. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal de juridische instantie contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.

7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht de juridische instantie (dan wel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan de juridische instantie kan schriftelijk, de gegevens van de juridische instantie staan op de brief/mail wisseling. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door de juridische instantie van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

*Soldenartikelen worden niet teruggenomen.

 

Privacy Statement van Juridische instantie en Bikerszone bvba.

De optie achteraf betalen is niet van toepassing op onze online aankopen, de privacy gegevens van onze klanten worden enkel en alleen opgeslagen voor aan- en verkoopdoeleinden in onze eigen zaak aldus nooit doorgegeven aan ander instanties opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten dan wel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Vlamstraat 5.19450 Denderhoutemsales@bikerszone.beBikerszone+32 (0)54 335 700BE 0842.263.173www.bikerszone.be